Odoo Sales

Kênh Công cộng / Thuyết trình được Đề cao

Learn more at https://www.odoo.com/page/sales

Chia sẻ lên các Mạng xã hội

Chi sẻ Link

Dùng link vĩnh cửu để chia sẻ lên mạng xã hội media

Chia sẻ với một người bạn

Vui lòng đăng nhập để gửi cái này video bằng email

Learn more at https://www.odoo.com/page/sales

Lượt xem

  • 1 Tổng Lượt xem
  • 1 Website Views

Hành động

  • 0 Chia sẻ Mạng xã hội
  • 0 Thích
  • 0 Không thích
  • 0 Bình luận

Lượt chia sẻ

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+