Đào tạo Kỹ thuật

22/03/2018 08:00 đến 27/03/2018 18:00 (Europe/Brussels)

Wavre, Bỉ

Đăng ký Sự kiện chưa được khởi động.

5 Ngày Chuyên sâu

để học phát triển các ứng dụng doanh nghiệp

Tóm tắt Khoá học

Khoá học này được thiết kế riêng cho các nhà phát triển mà cần kiến thức thấu đáo về quy trình phát triển các ứng dụng quản trị doanh nghiệp. Khoá này dành cho các nhà phát triển mới hoặc các chuyên gia IT thiết tha với việc học thêm về các khía cạnh kỹ thuật.

Bạn sẽ học được gì?

Ngày 1

Giới thiệu về Javascript

 • Hello World
 • Biến & Toán tử
 • Đi sâu vào Chuỗi
 • Tính năng
 • Lặp
 • Arrays

Ngày 2

Odoo Web Client

 • Giới thiệu về JQuery
 • JQuery Nâng cao
 • Gạch chân
 • Giới thiệu về QWeb
 • Bộ điều khiển và chế độ xem
 • Trân trọng,
 • Gọi đến ORM

Ngày 3

Xây dựng Ứng dụng Hoàn chỉnh

 • Mô đun
 • Đối tượng Python
 • Công cụ báo cáo
 • Luồng công việc
 • Phân hệ Trung tâm Đào tạo
 • Trợ giúp Tích hợp
 • Cách Debug (Gỡ lỗi)

Các yêu cầu

Mục tiêu:

Tham gia khoá học này, học viên sẽ có thể:

 • Hiểu các khái niệm và kiến trúc phát triển;
 • Cài đặt và Quản trị máy chủ của chính bạn;
 • Phát triển một phân hệ mới cho một nghiệp vụ đặc thù.

Giá của chúng tôi đã bao gồm:

 • đồ uống và ăn trưa;
 • dụng cụ & giáo trình đào tạo.

Yêu cầu:

 • Mang theo Laptop của bạn.
 • Học viên tham dự cần có một số kiến thức cơ bản về lập trình. Có kiến thức lập trình bằng ngôn ngữ Python thì được đề cao.
 • Người tham dự cần có hiểu biết nhất định về các tính năng của phần mềm của chúng tôi (xem Tập huấn Tính năng).

Để biết thêm thông tin, ghé thăm Website chính thức của Odoo.

Đọc Thêm

Người ta nói gì về khoá học này?

Tôi đã không mong đợi một trải nghiệp học tuyệt vời như vậy. Tôi dưới nhu thấy hiện giờ tôi đã có thể phát triển ứng cho cho Odoo.

John Doe, CEO

Khoá học này đã giúp tôi xây dựng ứng dụng đầu tiên của tôi trong vòng 1 tháng. Nó thực sự xứng đáng với số tiền tôi đa bỏ ra.

John Doe, CEO

Địa điểm

Xem trên Google Maps
Agrolait
69 rue de Namur
    1300 Wavre
    Bỉ
+32 10 588 558
agrolait@yourcompany.example.com

Thời gian

Từ 22/03/2018 08:00
Đến 27/03/2018 18:00

Nhà Tổ chức

Agrolait, Michel Fletcher
michel.fletcher@agrolait.example.com

Trên Mạng xã hội

Tham gia trên Twitter

Tìm xem người ta thấy và nói gì về sự kiện này, và gia nhập hội thoại.

Dùng thẻ này: #odoo