Đào tạo Kỹ thuật

22/03/2018 08:00 đến 27/03/2018 18:00 (Europe/Brussels)

Wavre, Bỉ

Đăng ký Sự kiện chưa được khởi động.

5 Intensive Days

to learn business applications development

Course Summary

This course is dedicated to developers who need to grasp knowledge of the business applications development process. This course is for new developers or for IT professionals eager to learn more about technical aspects.

What you will learn?

Day 1

Introduction to Javascript

 • Hello World
 • Variables & Operators
 • Dive into Strings
 • Functions
 • Loops
 • Arrays

Day 2

Odoo Web Client

 • Introduction to JQuery
 • Advanced JQuery
 • Underscore
 • Introduction to QWeb
 • Controllers and Views
 • Trân trọng,
 • Calling the ORM

Day 3

Building a Full Application

 • Mô đun
 • Python Objects
 • Report Engine
 • Luồng công việc
 • Training Center Module
 • Integrated Help
 • How to Debug

Các yêu cầu

Mục tiêu:

Tham gia khoá học này, học viên sẽ có thể:

 • Hiểu các khái niệm và kiến trúc phát triển;
 • Cài đặt và Quản trị máy chủ của chính bạn;
 • Phát triển một phân hệ mới cho một nghiệp vụ đặc thù.

Giá của chúng tôi đã bao gồm:

 • đồ uống và ăn trưa;
 • dụng cụ & giáo trình đào tạo.

Requirements:

 • Mang theo Laptop của bạn.
 • Học viên tham dự cần có một số kiến thức cơ bản về lập trình. Có kiến thức lập trình bằng ngôn ngữ Python thì được đề cao.
 • Người tham dự cần có hiểu biết nhất định về các tính năng của phần mềm của chúng tôi (xem Tập huấn Tính năng).

To get more information, visit the Odoo Official Website.

Read Great Contents

What do people say about this course?

I did not expect such a great learning experience. I feel like I can develop anything now.

John Doe, CEO

This course help me build my first application within a month. Definetly worth its price.

John Doe, CEO

Địa điểm

Xem trên Google Maps
Agrolait
69 rue de Namur
    1300 Wavre
    Bỉ
+32 10 588 558
agrolait@yourcompany.example.com

Thời gian

Từ 22/03/2018 08:00
Đến 27/03/2018 18:00

Nhà Tổ chức

Agrolait, Michel Fletcher
michel.fletcher@agrolait.example.com

Trên Mạng xã hội

Tham gia trên Twitter

Tìm xem người ta thấy và nói gì về sự kiện này, và gia nhập hội thoại.

Dùng tag này: #odoo