Về chúng tôi

Sản phẩm tuyệt với dành cho người tuyệt vời

We are a team of passionate people whose goal is to improve everyone's life through disruptive products. We build great products to solve your business problems.

Sản phẩm của chúng tôi được thiết kế cho các công ty vừa và nhỏ sẵn sàng tối ưu hóa hiệu suất của họ.

Đội ngũ của chúng tôi

Đội ngũ của chúng tôi

Antoine Langlais
Tổng Giám đốc Kỹ thuật
Like Coding
Demo User
Nhà phát triển có Kinh nghiệm
Designer, UI Expert
Juan Gomez
Tư vấn viên
Driven by Customer Satisfaction
Martin Lawrence
Tư vấn viên
Customer Service Oriented
Michael Hawkins
Nhà phát triển có Kinh nghiệm
Designer, UI Expert
Pieter Parker
Tổng Giám đốc Điều hành
Lean Management Expert